http://uploads.ru/i/V/t/1/Vt1vy.jpg
Найди дорогу к выходу... Иди по следам Рассвета...
http://uploads.ru/i/g/p/v/gpvKi.jpg